همـــــكاران و دوســـــتان گلم و دانــــش آمــــــوزان عــــزيـــز

از قسمت موضوعات بـــر روي گـزينه هاي 

مورد نظر

كليك نمائيد تا اينكه

 از تمام امكانات ســايت بهــره منــد شــويـــد


موضوعات مرتبط: بانك سوالات عربي اول راهنمائي ، بانك سوالات عربي دوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي سوم راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان اول راهنمائي ، بانك سوالات ديني دوم راهنمائي ، بانك سوالات ديني سوم راهنمائي ، بانك سوالات قران دوم راهنمائي ، بانك سوالات قران اول راهنمائي ، بانك سوالات قران سوم راهنمائي

تاريخ : | | نویسنده : صادقي |
تاريخ : | | نویسنده : صادقي |
سلام:

كسب موفقيت دوستانمان در درس عربي به آنها تبريك عرض مي نمائيم و اميدواريم در اين راه با توجه به مشكلات و ... ثابت قدم باشند.باشد كه حركتي انجام داده باشيم هر چند كوتاه براي فرزندان ديارمان


1- آقاي محمود صادقي  رتبه اول استاني و راه يابي به مرحله كشوري ( جشنواره الگوي برتر تدريس )

2- آقاي محمود صادقي رتبه اول استاني در تجربيات موفق درس عربي

3- سركار خانم ليلا منفرديان رتبه دوم استاني در تجربيات موفق درس عربي

4- سركار خانم صديقه مقدسي رتبه دوم استاني در تجربيات موفق درس عربي

5- سركار خانم ربابه مسجدي رتبه دوم استاني در مسابقه فراخوان متون عربي


موضوعات مرتبط: بانك سوالات قران اول راهنمائي ، بانك سوالات قران دوم راهنمائي ، بانك سوالات قران سوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي اول راهنمائي ، بانك سوالات عربي دوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي سوم راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان اول راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان دوم راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان سوم راهنمائي

تاريخ : | | نویسنده : صادقي |
سلام:

كسب موفقيت دوستانمان در درس پيام هاي آسمان به آنها تبريك عرض مي نمائيم و اميدواريم در اين راه با توجه به مشكلات و ... ثابت قدم باشند.باشد كه حركتي انجام داده باشيم هر چند كوتاه براي فرزندان ديارمان

1-سركار خانم منصوره دارابي رتبه اول استاني

2-سركار خانم صغري مطيع الزمان رتبه دوم استاني

3- آفاي ناصر خشنود رتبه سوم استاني

4- آقاي ابوذر زارع رتبه اول استاني


موضوعات مرتبط: بانك سوالات قران اول راهنمائي ، بانك سوالات قران دوم راهنمائي ، بانك سوالات قران سوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي اول راهنمائي ، بانك سوالات عربي دوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي سوم راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان اول راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان دوم راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان سوم راهنمائي

تاريخ : | | نویسنده : صادقي |
با ياد و نام خداي متعال اين محيط را براي همكاران و دانش آموزان راه اندازي كرديم

تا بيشتر با هم در ارتباط باشيم و از تجربيات يكديگر استفاده كنيم و دانش آموزان عزيز

نيز هم با دبيران خود در ارتباط باشند و هم از منابع سايت استفاده كافي را ببرند.

با نظرات خود ما را دلگرم نمائيد. شاد و پيروز باشيد.


موضوعات مرتبط: بانك سوالات قران اول راهنمائي ، بانك سوالات قران دوم راهنمائي ، بانك سوالات قران سوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي اول راهنمائي ، بانك سوالات عربي دوم راهنمائي ، بانك سوالات عربي سوم راهنمائي ، بانك سوالات پيام هاي آسمان اول راهنمائي ، بانك سوالات ديني دوم راهنمائي ، بانك سوالات ديني سوم راهنمائي

تاريخ : | | نویسنده : صادقي |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.